להדפסהשלח דף זה לחברשתף

General Registration:

Can I register myself or my guests after the Kinus begins?
No. Registration must be taken care of before the Kinus. A late fee will apply to new reservations made after November 13, 2019 at 1:00pm ET.

What is the deadline for Kinus registration?
You will receive this year’s deadline via email. If you did not receive it, please call the Kinus office at 718-774-4000.

Is it possible to receive a refund if I must cancel my registration for myself, my family member or my guests?
In order to receive a refund for any registration, you must contact the Kinus office at least 4 days prior to the beginning of the Kinus (November 17, 2019). A cancellation fee may apply.

Refund and Cancellation Policies
To receive a full refund less the 6% cancellation fee, cancel by November 5, 2020, at 1:00pm EST. Cancellations made between November 5, 2020, at 1:00pm EST and November 8, 2020 at 12:59pm EST will receive a 50% refund. No refunds will be given after November 8, 2020 at 1:00pm EST.

All cancellations must be submitted in writing, email is acceptable. Email 24@kinus.com or send us a message to cancel your reservation.

באם הנך מעונין לבטל את ההזמנה שלך או את ההזמנה של האורח שלך לכינוס, ולקבל החזר כספי מלא (לבד מ6% עלות דמי ביטול) עליך לעשות זאת עד ליום חמישי ה5 נובמבר 2020, שעת סגירת ההרשמה המקוונת. ביטול הרשמה שייעשה בין יום חמישי 5נובמבר, 2020 – יום ראשון 8 נובמבר, 2020, 12:59, מועד פתיחת דלפקי הרישום במוזיאון צבאות ה' בקראון הייטס, יזכה את הנרשם בהחזר של 50% מהסכום ששולם.כל ביטול של רישום לאחר מועד זה, לאחר יום ראשון 8 נובמבר, 2020, בשעה 1 בצהרים, לא יזכה את המבטל בהחזר כספי כלל.

את בקשת הביטול יש לשלוח בכתב (לא בטלפון ולא במסרונים וכיו"ב) אל כתובת הדוא"ל 24@kinus.com , רק בקשה כתובה תכובד

 

Shluchim:

Where can I find my 4-digit Kinus code?
You should receive a copy to your primary email address. If you are not able to find your number, visit your personal profile page here and scroll down to the bottom.

What happens if I am unable to upload my Kinus ID picture?
If you are unable to upload your Kinus ID picture, you will be able to have one taken of you at the Kinus Registration. Please be aware that this will increase your waiting time when you arrive.

 

We always like to hear your feedback and/or new ideas. Please tell us your thoughts in a clear yet concise manner.

Send us a message

If you are a member of the media wishing to cover this event, please contact us here.

First Name*
Last Name*
Place of Shlichus
Contact Number
Email Address *
Select topic:
Message  
 
   
   

 

Secure תוכנה זו מאובטחת בהצפנת TLS בכדי לשמור את פרטי התשלום כחסויים..

להדפסהשלח דף זה לחברשתף