PrintSend this page to a friendShare this

תוכניה כללית לכינוס השלוחים העולמי תש''פ

א''ת = אהלי תורה מפהצ"ה = מוזיאון צבאות ה' מפה פאלאזו = לאונרד'ס פאלאזו גרייטניק מפה
יום רביעי כ''ב חשוון • 20/11
13:00 הרשמה - צ"ה
17:00 ארוחת ערב - צ"ה
   
יום חמישי כ''ג חשוון . 21/11
7:30 שחרית - 770
8:30 ארוחת בוקר - א''ת
9:30 הסעה לפאלאזו
11:00 -12:00 סדנאות חלק ראשון - פאלאזו
12:15 -13:15 סדנאות חלק שני - פאלאזו
13:15 מנחה, ארוחת צהרים - פאלאזו
14:15 -15:15 מושב כללי - פאלאזו
15:15 - 16:45 סדנאות חלק שלישי - פאלאזו
17:00 -18:00 סדנאות חלק רביעי - פאלאזו
18:00 - 21:00 מושב כללי וארוחת ערב - פאלאזו
   
יום שישי כ"ד חשוון . 22/11
7:00 שחרית - 770
7:45 נסיעה מרכזית לאהל
9:20 הכנה לפ"נ כללי - ע"י האהל
11:30 - 12:30 ארוחת בוקר\צהרים עשירה - א''ת
12:30 - 14:00 מושב כללי - א''ת
16:15 הדלקת הנרות
19:00 סעודת שבת - א''ת
   
 
שבת כ"ה חשוון . 11/23
8:30 תהלים
10:30 שחרית
13:30 סעודת שבת והתוועדות  - א"ת
 
מוצאי שבת כ"ה חשוון • 23/11
19:30 מלוה מלכה ומושב כללי - אולמי 'פאלאס'
 
יום ראשון כ"ו חשוון• 24/11
7:30 שחרית
7:30-15:15 ועידת השותפים חב"ד - צ"ה
8:30 תמונה מרכזית - 770
9:30 ארוחת בוקר - א''ת
9:45 - 11:15 סדנאות חינוך
10:00 - 15:00 יריד הקניות - א''ת
11:30 - 12:45 סדנאות חלק חמישי - א''ת
13:00 - 14:15 סדנאות חלק שישי - א''ת
14:15 מנחה
14:30 יציאה ל'באנקעט'
16:30 ה'באנקעט'
   
יום שני כ"ז חשוון •25/11
8:30 שחרית - 770
11:00 - 14:00 כנס ועד רבני חב"ד ליובאוויטש - א''ת
שים לב: כל המושבים והארוחות, כולל סעודות השבת, מיועדים לשלוחים בלבד, והכניסה אליהם תתאפשר רק באמצעות הצגת תג הזיהוי. האורחים יצטרפו לשלוחים ב'באנקעט' המרכזי בלבד. תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה.

 

PrintSend this page to a friendShare this