PrintSend this page to a friendShare this

shluchim-header.gif

כינוס השליחות הינו מפגש שנתי בעל חשיבות עולמית, שמאפשרת לשליחות להתאחד, להיטען ולהתמקד.

 

מאז כינוס השליחות הראשון, שהתקיים בשנת 1984 עם 65 משתתפים, ועד לכינוס הנוכחי בהשתתפות למעלה מ-3000 שליחות, מהות הכינוס נותרה זהה: מדובר בייצוג ייחודי של ספקטרום רחב – הן גיאוגרפי והן רוחני – של קהילות יהודיות ברחבי העולם.

במעמד נדיר זה, בו מתאספות משולחות ציבור מסורות, המכונות 'שליחות' – ניתן לחוש בדופק הווי החיים היהודיים מסביב לגלובוס.

 על אף שוועידה זו מייצגת מדינות ושפות שונות בתכלית, כל השליחות מאוחדות במסירותן להנצחת מורשת הרבי למען המשכיות העם היהודי על דרך התורה.

במהלך חמש ימי הכינוס, השליחות בוחרות מבין מגוון סדנאות שמקיפות תחומי עניין רבים, כגון: פרזנטציה מקצועית לפתרונות טכנולוגיים למיקסום היעילות בפעילות בבית-חב"ד; גיוס כספים ופיתוח משאבים; פעילות מול התקשורת; תוכניות בקמפוס; פיתוח בתי-ספר; תוכניות חינוכיות לגיל-הזהב, וסדנאות הלכתיות. ולא פחות חשוב: השליחות חוות מספר ימים של 'שבת אחים גם יחד' בחברת עמיתות בעלות תחומי עניין משותפים, שמסורות למטרה זהה ומתמודדות באתגרים דומים. עבורן - זוהי הזדמנות להיטען רוחנית לקראת השנה הבאה.

 

 

התוכנית ל'צעירי השלוחות' מתקיימת במקביל עבור בנות השליחות, שחוות את השליחות מיום היוולדן. זוהי הזדמנות נדירה עבורן לחבור לחברות בעלות רקע דומה ואתגרים משותפים בהם הן מתמודדות: להוות דוגמה אישית לחברות-כיתה, ובמקרים רבים - לחיות באווירה ובערכים שונים בתכלית מילדים אחרים בשכונותיהן. למעלה מ-450 בנות מתחת לגיל מצוות מגיעות לניו-יורק עם אמהותיהן, ומשתתפות בתוכנית מרתקת שנבנתה במיוחד עבורן כדי שינצלו את משך שהותן בכינוס באופן מירבי.

התוכנית למקורבות מאחדת למעלה מ-1000 חברים ותומכים של תנועת חב"ד ליום סדנאות מרתק, ששיאו בבנקעט המרכזי בו מתאחדות השלוחות והמקורבות באולם אחד.

כינוס השלוחים הינו הגירסה הגברית לוועידה זו, והוא מתרחש בנובמבר.

 

PrintSend this page to a friendShare this